Caring solutions

Information om oss

Caring solutions är ett företag som erbjuder mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken, grundskolan och andra stadiet.

Caring solutions är specialiserad i att främja såväl barns, ungas och familjers välmående, som välmåendet hos aktörer inom fostran och utbildning.

Caring solutions vill skapa en bättre, tryggare och mera stabil verksamhetsmiljö för barn, unga, familjer och aktörer inom fostran och utbildning.

Caring solutions erbjuder lösningar och konsultation  gällande utvecklandet av verksamhetskulturen och välmåendet.

Tjänster

Skapa och/eller utveckla verksamhetskulturen

 • kartläggning
 • utveckling
 • sammanföring
 • konstruktiv konsultation åt personal och ledning

Lösningar till utmanande situationer

 • trakasserier
 • oroligheter
 • långutdragen mobbning

 Skolning

 • personal
 • barn
 • unga
 • vårdnadshavare

Stöd till familjer vid mobbning

 • konsultation
 • samarbete med skolan

Utvecklande av välmåendet

 • förebyggande av trakasserier, våld och mobbning
 • känslor och sociala färdigheter
 • vårdnadshavarnas stöd

Presentation 

Hanna Rönnblom

 • fungerat som rektor, klasslärare, speciallärare och förskolelärare
 • fungerar som specialsakkunnig
 • lång erfarenhet och mycket kunnande
 • professionell och kunnig
 • erbjuder tjänster på svenska, finska och engelska


Luo kotisivut ilmaiseksi!